Renk seçin:


Müjdelemenin Ve Tebrik Etmenin Müstahablığı

Müjdelemenin Ve Tebrik Etmenin Müstahablığı

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“(Zekeriyya) mihrabda namaza dururken melekler ona nida etti: Al­lah sana (evlad olarak) Yahya’yı müjdeliyor.[1][131]

“Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjde ile gelince…”[2][132] “Elçilerimiz İbrahim’e müjde ile gelmişti.”[3][133]

“Biz onu (İbrahim’i) uysal bir oğul ile müjdeledik.”[4][134]

“(Melekler İbrahim’e) korkma dediler ve onu bilgin bir oğul ile müj­delediler.”[5][135]

“(Melekler) dediler ki korkma, biz seni bilgin bir oğul ile müjdeliyo­ruz. “[6][136]

“(İbrahim’in hanımı misafirlere hizmet için) hazır dururken (konuşu­lanları duyunca) güldü. Biz de ona İshak’ı ve İshak’ın arkasındanda Ya-kub’u müjdeledik.”[7][137]

“Hani melekler demişti: Ey Meryem! Allah kendinden bir keiime ile (sadece “ol” emri ile sana vereceği bir oğulla) seni müjdeliyor.”[8][138]

“İman edip sâlih amel işleyen kullarım Allah’ın müjdelediği sevab bu­dur.”[9][139]

“Kur’an’ı dinleyip de onun en güzeline (açığına) uyan kullarımı (cen­netle) müjdele.)[10][140]

“Vâdedildiğiniz cennetle müjdelenin.[11][141]

“O gün. mü’min erkeklerle mü’min kadınları, nurları önlerinde ve sağ­larında olduğu halde koşuyor görürsün. Bugün size müjde! (Meskenleri altında nehirler akan cennetler vardır. “[12][142]

“Rableri onlara, kendinden bir rahmet ve bir rıza ile, içinde devamlı nimet bulunan cennetleri müjdeler.”[13][143]

Müjde hakkında varid olan hadislere gelince, bunlar doğrusu sahih ola­rak çoktur, meşhurdur.

Bunlardan biri, Hazreti Hatice’nin (Radıyallahu Anha) cennette inci­den bir evle müjdelenmesidir ki, onda yorgunluk yok, gürültü yok. Biri de Kâb İbni Mâlik’in hadisidir. Onun tevbesi münasebetiyle tahriç edil­miştir. Kâb şöyle demiştir: En yüksek sesi ile bağıran bir çağmanın sesi­ni işittim. Ey Kâb İbn Mâlik! Müjde olsun!… İnsanlar da bizi (Tebük seferinden geri kalıp da tevbeleri kabul edilen üç kişiyi) müjdelemeye çık­tılar. Ben de Resûlüüah Sallallahu Aleyhi ve Seliem’i kasdederek yola ko-. yuldum. İnsanlar bölük bölük beni karşılıyorlar ve tevbenin kabulü sebe­biyle beni tebrik ediyorlardı ve bana şöyle diyorlardı:

Tevbeni Allah’ın kabul etmesi sana mübarek olsun (seni tebrik ederiz). Nihayet Mescid’e girdim. O anda ResûlüIIah’ın çevresinde insanlar bulu­nuyordu. Talha İbni Ubeyd kalkıp bana doğru koşarak benimle musafa-ha yaptı ve beni tebrik etti. Kâb, Talhâ’nın bu hareketini unutmazdı. Kâb demiştir: Gidip Resûlüllah’a selâm verdiğim zaman, yüzü sevinçten par­layarak: “Annem seni doğurduğu günden beri üzerine geçen günün en hayırlısı sana müjde olsun!… buyurdu.”[14][144]

 


[1][131] Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân Sûresi: 39

[2][132] Kur’an-ı Kerim, Ankebüt Sûresi: 31.

[3][133] Kur’an-ı Kerim, Hûd. Sûresi: 69.

[4][134] Kur’an-ı Kerim, Saffat Sûresi: 101.

[5][135] Kur’an-ı Kerim, Zâriyat Sûresi: 28.

[6][136] Kur’an-ı Kerim, Hicir Sûresi: 53

[7][137] Kur’an-ı Kerim, Hûd Sûresi: 71.

[8][138] Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân Sûresi: 45.

[9][139] Kur’an-ı Kerim, Şûarâ.Sûresi: 23.

[10][140] Kur’an-ı Kerim, Zümer Sûresi: 17-18

[11][141] Kur’an-ı Kerim, Fussİlel süresi: 30.

[12][142] Kur’an-ı Kerim, Hadîd Sûresi: 12.

[13][143] Kur’an-ı Kerim, Tevbe Sûresi:21.

[14][144] Buharı. Müslim.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ