Site Rengi

islami Sevda | Dini Paylaşım Platformu

Komşularla İle İlgili Hadisler

Âişe (ra) Peygamber (sav)’den anlattığına göre
Peygamber şöyle dedi:

“ Cibril (as)
devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu
hatta zannettim ki
Cibril komşuyu (komşuya) varis kılacak”

102- Ebû Şureyh
El-Huza’î
Peygamber (sav)’den rivayet ettiğine göre
Peygamber şöyle dedi:

“- Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
komşusuna iyilik etsin Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
misafirine ikram etsin Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
hayır söylesin yahut sussun”

KOMŞUNUN HAKKI

103 Mikdad İbn-i’l-Esved’den işitildiğine göre şöyle demiştir:

“- Rasûlullah (sav)
ashabına zinadan sordu” Ashab:

“- Haramdır
Allah ve onun peygamberi onu haram kılmıştır”
dediler

Peygamber şöyle buyurdu:

“- İnsanın
on kadınla zinâ etmesi
komşusunun karızı ile zinâ etmesinden
üzerine daha hafif günahtır”

Yine ashaba hırsızlıktan sordular Ashab:

“- Haramdır
onu Aziz ve Yüce olan Allah iel onun peygamberi harım kılmıştır? dediler

Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu:

“- On ev halkından çalması da
komşusunun evinden çalmasından
üzerine daha hafif günahtır”

İKRAMA ÖNCE KOMŞUDAN BAŞLAMALI

104- İbn-i Ömer’den rivayet edildiğine göre
şöyle dedi:

– Rasûlullah (sav):

“- Cibril
bana komşuyu tavsiye edip duruyordu Öyle ki
onu mirasçı kılacak zannettim” diye buyurdu

105- Abdullah İbn-i Amr (ra)’dan rivayet edildiğine göre:

“- Kendisi için bir koyun kesildi de kölesine şöyle der oldu”

“- Yahudî komşumuza hediye verdin mi? Yahudi komşumuza hediye verdin mi?”

Rasûlullah (sav)’in şöyle dediğini işittim:

“- Cibril
komşuya tavsiye edip durdu Öyle ki
onu mirasçı kılacağını zannettim”

106- Hz Âişe (ra)’dan şöyle dediğini işitilmiştir:

– Rasûlullah (sav)’in şöyle dediğini duydum:

“- Cibril
bana komşuyu tavsiye edip durdu Öyle ki
onu mirasçı kılacak zannettim”

KAPISI EN YAKIN OLANA HEDİYE EDİLİR

107- Hz Âişe’den (ra) rivayete edildiğine göre şöyle demiştir:

“- Ya Rasûlullah
dedim Benim iki komşum var Bunlardan hangisine hediye edeyim?”

“- Sana kapısı en yakın olana” buyurdular

108- Âişe (ra)’dan şöyle demiştir:

“- Dedim ki
Ya Rasûlullah! Benim iki komşum var Bunlardan hangisine hediye edeyim?”

“- Sana kapısı en yakın olana” buyurdu

KOMŞULARIN EN YAKININA
SONRA

EN YAKININA İTİBAR ETMEK

109- Rivayet edildiğine göre
Hasan Basrî’ye komşuluğun hudûdundan sorulmuş
O da:

“- Ön tarafından kırk ev
arka tarafından kırk ev
sağ tarafından kırk ev ve sol tarafından kırk evdir” dedi

110- Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini işitilmiştir:

“- Yakın komşudan önce
daha uzak komşusu ile (insan vermeğe) başlamamalıdır Lâkin uzaktan önce
yakından başlamalıdır”

KOMŞUYA KAPIYI KAPAYAN KİMSE

111- İbn-i Ömer’den (ra):

“- Gerçekten üzerimize bir zaman –yahut bir vakit- geldi ki
hiç kimseye altını ve gümüşü
Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı Şimdiki halde ise altın ve gümüş her
birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir Peygamber (sav)’in şöyle dediğini
işittim:

“- Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki
şöyle der: Ya Rab! Bu
yüzüme kapısını kapatarak
iyiliğini esirgemiştir”

KOMŞU AÇ İKEN DOYMAMALIDIR

112- İbn-i Abbas’dan (ra) işitildiğine göre
İbn-i Zübeyr’e haber vererek şöyle demiştir:

Peygamber (sav)’in şöyle dediğini duydum:

“- Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse
mümin değildir”

ÇORBANIN SUYU ÇOĞALTILIP KOMŞULARA TAKSİM EDİLİR

113- Ebû Zer’den (ra):

“- Dostum (sa) bana üç şeyi tavsiye etti:

1- Civar azaları (organları) kesilmiş bir köle dahi olsa (başındaki Müslüman
idareciye) itaat edip
onu dinle

2- Et pişirdiğin zaman suyunu çoğalt
sonra komşularından ev sahiplerine bak da
onlara iyilik olarak kadar (biri miktar) ver

3- Namazı vaktinde kıl (Sen namazı kıldıktan sonra) imamı namazı kılmış bulursan
zaten sen farz namazını kılmış bulunursun İmam kılmamış ise (onu uyarsın da
ikinci defa kıldığın) bu namaz nafile olur”

114- Ebû Zer’den rivayet edildiğine göre
şöyle demiştir:

– Peygamber (sav) buyurdu ki:

“- Ey Ebû zer! Et pişirdiğin zaman
etin suyunu çoğalt ve komşularını gözet Yahut komşularına taksim et”

KOMŞULARIN HAYIRLISI

115- Abdullah İbn-i Amr
Rasûlullah (sav)’den rivayet ettiğine göre
Hz Peygamber şöyle dedi:

“- Allah Teâla katında
arkadaşların en hayırlısı
arkadaşına en hayırlı olanıdır Komşuların da en hayırlısı
komşusuna en hayırlı olanlarıdır”

DÜRÜST KOMŞU

116- Nafi’ İbn-i Abdi’l-Hâris (ra)
Peygamber (sav)’den rivayet ettiğine göre
Hz Peygamber şöyle dedi:

“- Geniş ev
dürüst komşu ve rahat binek
Müslüman kişinin saadetindendir”

KÖTÜ KOMŞU

117- Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

– Peygamber (sav)’in duâlarından biri şöyle idi:

“- Allah’ım! Devamlı ikâmet edilen yerde kötü komşudan sana sığınırım Çünkü
muvakkat yerdeki komşu değişir”

118- Ebû Mûsa’dan rivayet edildiğine göre
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“- İnsan
komşusunu
kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz”

İNSAN KOMŞUSUNA EZİYET ETMEMELİ

119- Rivayet edildiğine göre
Ebû Hureyre (ra)’nin şöyle dediği işitilmiştir:

– Peygamber (sav)’e:

“- Falanca kadın geceyi ibadetle geçirir
gündüzleri oruç tutar
çalışır ve sadaka verir
bir de dili ile komşularına eziyet verir” dendi

Rasûlullah (sav):

“- O kadında hayır yoktur O cehennemliktir” dedi

Ashab:

“- Falanca kadın ise
farz namazları kılar
yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet etmez” dediler

Rasûlullah (sav) buyurdular ki:

“- Bu kadın cennet ehlindendir”

120- Umare’ye halası anlattığına göre
halası müminlerin annesi Âİşe (ra)’ya sorup
şöyle dedi:

“- Biz hanımlardan irimizin kocası
hanımına yaklaşmak istiyor Fakat hanımı ya öfkesinden veya neş’eli olmamasından
ona mani oluyor
nefsini teslim etmiyor Bize bunda bir günah var mı?”

Hz Âişe:

“- Evet
dedi Kocanın senin üzerinde haklarından biri şudur ki
bir hayvan semeri üzerinde olsan bile
ona engel olmamalısın”

Yine şöyle anlatmıştır:

“- Hz Âişe’ye sordum Birimiz aded görüyor Kendisi ile kocasının yahut bir yatağı
var
yahut örtünecek bir örtüsü var Bu hanım nasıl yapar?”

Hz Âişe dedi ki:

“- O hanım üzerine izarını bağlasın (belden aşağı giyilen elbisesini takınsın)
Sonra kocası ile yatsın
oyusun İzar üstünde kocanın hakkı vardır Bununla beraber Peygamber (sav)’in ne
yaptığını sana ben anlatacağım:

“- Hz Peygamberin bana geliş gecesinin birinde idi Arpadan bir miktar un
öğütmüştüm de
ona bir çörek yaptım Peygamber eve girip kapıyı kapadı ve mescide girdi –
Peygamber uyuyacağı zaman
kapıyı kilitler
su kabının ağzını bağlar
bardakları tersine çevirir ve lambayı söndürürdü- Dönmesini bekledim ki
kendisine hazırladığım çöreği yedireyim Fakat dönmedi Ne zaman ki
uyku beni bastırdı ve soğuk da onu üşüttü
bana geldi ve beni uyandırdı Sonra bana:

“- Beni ısıt
beni ısıt” dedi

Ben de ona dedim ki:

“- Ben aded görüyorum”

Bunun üzerine:

“- O halde oyluklarından aç” dedi

Ben de oyluklarımdan ona bir kısım açtım Başını ve yanağını oyluğuma koydu
ısınıncaya kadar Bir de
komşumuzun evde beslenen (alışkın) koyunu baş verip içeri girdi Sonra çöreğe
doğru yöneldi de onu aldı Sonra çörekle geri döndü Hz Âişe Dedi ki:

“-Ben
ondan harekete başladım Peygamber (sav) uyandı Ben de kapıya kadar koyuna koştum
Peygamber (sav) şöyle buyurdu”:

“- Çöreğinden yetiştiğin kısmı al ve komşuna
koyunundan sebep eziyet etme
(komşuna hoşlanmayacağı bir şey söyleme)”

121- Ebû Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“- Kimin kötülüklerinden komşusu emin olmaz ise
o cennete girmez”

BİR KOMŞU HANIM
KOMŞUSU HANIMA KOYUN PAÇASINI

BİLE KÜÇÜMSEMESİN

122- Amr İbn-i Muaz
büyük annesi Havva’dan rivayet ettiğine göre
büyük annesi şöyle dedi:

– Rasûlullah (s-av) ban dedi ki:

“- Ey mümin hanımlar! Sizden hiçbir hanım
yanmış koyun parçasını bile komşusuna asla küçümseyip azımsamasın”

123- Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre
Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“- Ey Müslüman hanımlar! Ey Müslüman hanımlar! Bir koyun parçası dahi olsa
bir komşu hanım
komşusu hanım için (hediyeyi) küçümsemesin”

KOMŞUNUN ŞİKAYETİ

124- Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre
bir adam şöyle dedi::

“- Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var
bane eziyet ediyor”

Hz Peygamber buyurdu ki:

“- Git
eşyanı yola çıkar” Adam gidip eşyasını çıkardı Bundan ötürü ahali çevresine
toplandı
Onlar:

“- Senin halin nedir?” dediler

O da:

“- Benim bir komşum var
bana eziyet ediyor (Durumu) Peygamber (sav)’e anlattım” (Bunun üzerine bana):

“- Git de
eşyanı yola çıkar” dedi

O bulunanlar şöyle demeğe başladılar:

“ – Allah’ım! Ona lanet et Allah’ım onu perişan et”

Bu (olup bitenler) ona (kötü komşuya) ulaştı Tuttu bu (zavallı) adama geldi de
şöyle dedi:

“- Evine dön
Allah’a yemin ederim ki
sana eziyet etmeyeceğim”

125 Ebû Cuhayfe’den (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

– Bir adam
komşusunu Peygamber (sav)’e şikayet etti (Hz Peygamber ona):

“- Eşyanı taşıyıp yol üzerine koy Kim bu eşyaya uğrarsa
ona lanet eder” buyurdu

(Adam Peygamberin tavsiyesini yerine getirdikten sonra) bu eşyaya her uğrayan
o kötü komşuya lanet etmeye başladı Bunun üzerine kötü komşu
Peygamber (sav)’e gelip;

“- İnsanlardan karşılaştığım ve gördüğüm (bu hakaret ve lanet) nedir?” dedi

(Peygamber)

“- Gerçekten Allah’ın laneti
insanların lanetinin üstündedir” buyurdu

Sonra bu adam
şikayet edene:

“- Korunmuş oldun!” dedi Veya buna benzer söz söyledi

126 Cabîr’in şöyle dediği işitilmiştir:

“- Komşusunun düşmanlığını Peygambere şikayet etmek icin bir adam geldi Bu adam
bizimle
Beytu’llahın rüknü ve Makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada Peygamber (sav)
teveccüh edip çıka geldiler Bu adam Peygamberi
Makam’da cenaze namazı kılınan yerde
beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü (Komşusundan şikayet için
gelen) Adam
Peygamber (sav)’e dönüp şöyle dedi:

“- Anam ve babam sana feda olsun
Ya Rasûlullah! Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan
adam kimdir?”

Peygamber:

“- Onu sahiden gördün mü?” dedi

Adam:

“- Evet” dedi

Hz Peygamber şöyle buyurdu:

“- Sen çok çok bir hayır gördün O
rabbimin elçisi Cibril (sav)’dir Bana
komşuyu (korumayı ve ona iyilik etmeyi) tavsiye ediyordu O kadar ki
komşuya miras vereceğini sanmıştım”

KOMŞUSUNA
EVİNDEN ÇIKINCAYA KADAR

EZİYET EDEN KİMSE

127- Sevban’ın (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“- Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur;
eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse
her ikisi toptan helak olmuşlardır Komşusuna
evinden çıkıncaya dek zulmeden ve onu baskı altında tutan kimse
muhakkak helak olmuştur”

YAHUDİ KOMŞU

128 Mücahid’den rivayet edildiğine göre
şöyle anlatmıştır:

“- Abdullah İbn-i Amr’ın yanında idim
kölesi de bir koyun yüzüyordu” Abdullah İbn-i Amr dedi ki:

“- ey genç! Bitirdiğin zaman
Yahudi komşunla başka (hediye ver)”

Oradaki topluluktan bir adam:

“- Yahudi’ye mi? (vereceksin) Allah seni ıslah etsin” dedi

Abdullah İbn-i Amr şöyle cevap verdi:

“- Peygamber (sav)’in komşuya iyiliği tavsiye ettiğini işittim
hatta korktuk –yahut zannettik- ki
komşuyu mirasçı kılacak”

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ