Site Rengi

islami Sevda | Dini Paylaşım Platformu

İslami Sözler

İslami Sözler

*Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz* Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)
*Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir* Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)
*Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz* Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)
*İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir* İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Yûsuf bin Hüseyin Râzî Rahmetullahi aleyh )İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür (Ebu Bekir Ferra)
Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi (İmam-ı Azam)
İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur (İbni Haldun)
Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir (Mevlana)
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez (Firdevsi)
Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir (Mevlana)
Avcı nice al (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir (Kaşgarlı Mahmud)
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz (Hz Ali (ra))
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir (Hz Ebubekir)
Özü doğru olanın, sözü de doğru olur (Hz Ali (ra))
Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır (Yahya bin Muaz)
Her gecenin bir gündüzü vardır (Hz Ali (ra))
Sakladığın sır senin esirindir Açığa vurursan sen onun esiri olursun (Hz Ali (ra))
Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir (Cafer bin Muhammed)
Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez (Hz Esma)
Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür (Hasan-ı Basri)
Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar (Mevlana)
Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer (İbni Haldun)
İslam Alimlerinden Veciz Sözler
*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir* İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)
*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz* İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)
*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek * Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)
*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir* İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
*Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır* İmâm-ı Gâzâli (Rahmetullahi aleyh)
*Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!* Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)
*Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar* Ömer bin Hâris (Rahmetullahi aleyh)
*Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir* Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)
*Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik* Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)
*İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!* Zünnûn-i Mısrî (Rahmetullahi aleyh)
*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz* *Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın* Dâvûd-i İskenderî (Rahmetullahi aleyh)
*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir* İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)
*İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır* Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)
*Ölmek felâket değildir Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir* İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
*Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir* Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)
*Dört şey ibâdettendir: Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescidlere bağlı olmak ve Kur’ân-ı kerîmi çok okumak* Ali Dede Bosnevî (Rahmetullahi aleyh)
*Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!* İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)
*Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir* Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)
*İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur* Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)
*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir* Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)
*Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder* Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Rahmetullahi aleyh)
*Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız* Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)
*Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır* Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh)
*Mümin güneş gibidir Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır* Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)
*Üç şey üç zümreye çirkin düşer: İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik…* Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)
*Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun* Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi ale

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ