Renk seçin:


Hazret-i Safiye bint-i Hay (r.a) HAyatı

Hazret-i Safiye bint-i Hay (r.a) HAyatı
Reklam

Müminlerin annesi…

Medine’deki yahudilerden Nadiroğulları kabilesi reisi Huyevy b. Ahtab’ın
kızıydı.

Asıl ismi Zeynep idi. Arabistan’da reislere veye hükümdarlara düşen ganimet
hissesine “Safiyye” denildiği ve bu sebeple, Zeynep’de Hayber savaşında esir
olarak Resulullah’ın hissesine düştüğü için bu isimle adlandırılmıştı. Babası
Hz.Peygambere karşı müşriklerle işbirliği görüşmeleri yapmış, bundan dolayı
Medine’den uzaklaştırılmış, kabilesinin bir kısmıyla birlikte Hayber tarafına
gitmiş, Ahzab savaşı sırasında Kureyzoğullarını müslümanların aleyhine
kışkırtmak için onların kalelerine gitmiş, akibetide onlar gibi olmuş ve orda
öldürülmüştü. Hz.Safiyye’nin annesinin ismi Durra idi.

İlk evliliği

İlk önce Sellam İbn-i Mişkem el-Kuradi ile evlenmişti.. bu zat meşhur bir şair,
aynı zamanda ileri gelen bir kumandan idi. Bir süre sonra boşanarak, daha sonra
Kinane İbn-i Ebi Hukayk ile evlenmişti. Bu zat Hayber’in en meşhur kalesi
bulunan Şemmus kalesinin kumandanıydı. Hayber’in müğslümanlar tarafından fethi
sırasında öldürülür. Safiye bu savaşta babası ve kardeşinide kaybeder. O da
artık savaş esirleri arasındaydı. Acınacak durumu vardı.

Zatı Saadetleriyle Evliliği

Ganimet malları taksm edilir. Esirlerde bölüşülmek için toplanılır. O sırada
Sahabilerden Vahye el-Kelbi huzuru saadete arz edip:

– Bana bir cariye lazımdır, der.

Resulullah, esir kadınlar arasından istediğini seçmesini buyurur. O da Safiyeyi
seçer. Safiye, imtiyaz sahibi bir hatun olduğundan diğer sahabiler bu seçime
itiraz ederek:

– Safiye Beni Nudeyr bir kavmin başkanının kızıdır. böyle bir cariye ancak Zatı
Risaletpenahilerine yakışır, derler.

Zatı Saadetleri de sahbilerin bu fikrini kabul buyurdular. Vahye’ye de bir başka
cariye verdiler, hem onu razı ettiler, hem de itirazlara meydan kalmadı.

Resulullah, Yahudiler ile bir anlaşma imzaladıktan sonra Safiye’ye İslam ve
Yahudilik hakkında görüşlerini sordu.

“Ey Allah’ın Resulü ! İslam’ı arzu etmiş ve sen davet etmeden önce seni tasdik
etmiştim. Babam da senin davanın doğruluğu itiraf ederdi. Fakat ırkçılık onu
götürdü. Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve senin Allah’ın Resulü olduğuna
kesinlikle inanıyorum.” cevabını alınca Hz.Safiye’yi azad edip, onunda isteği
üzerine kendilerine nikahladılar.

Hz.Peygamber (s.a.v.) yeni hanımını yakından tanımaya fırsat bulabildiği ilk
gece onun yanağında yeşil bir benek gördü. Sorması üzerine Hz.Safiyye’nin cevabı
şu olmuştu:

-Bir süre önce rüyamda, gökteki ayın yerinden ayrılıpgöğsümün üzerine düştüğünü
gördüm: bunu kocama anlattığımda o “Sen şu Medine Kralı ile evlenmek istiyorsun”
dedi. suratıma şiddetli bir şamar indirdi, işte bu onun izidir.

Hayberden ayrılışlarında Resulullah O’nu kendi develerine bindirirler ve kendi
hırkalarını onun başına örterler. Bunda maksat halkın Hz.Safiyenin artık Ezvac-ı
Mutahherattan olduğunu bilmesidir. Medineye geldiklerinde kendilerine büyük bir
ziyafet çektiler.

Hz.Safiye’nin güzelliğini duyan ensar kadınları görmeğe gelirler. Hz.Ayşe de
örtünüp gelir. Kadınlar görüp gittikten sonra Zatı Saadetleri Hz.Ayşe’ye yanaşıp
yavaşcacık buyurdular:

– Nasıl, Ayşe?

Hz.Ayşe arz eder:

– Bir yahudi kızı.

Zatı Risaletpenahileri buyururlar:

– Hayır Ayşe, böyle deme, müslüman oldu ve iyi müslüman.

Ahlak ve Adetleri

Hayber’in el-Kammus kalewsi feth edilmiş. Hayber üzerinde İslam bayrağı
dalgalanmaya başlamıştı. Hz.Safiye amcazadesi ile birlikte Hz.Bilal r.a.
maiyetinde huzuru saadete götürülüyordu. Yoldan geçerken, Yahudilerin
cesetlerinin bulunduğu yerden geçmek zorunda idiler. Gayet nazik bir durum idi.
Yanında bulunan hatun feryd ü figanı kopardı. Toprakları başına savurmağa
başladı. Fakat o metanetini muhafaza etti, hatta kocasının cesedinin yanından
geçerkende çıtını çıkarmadı.

Bir ara cariyelerinden biri Hz.Safiye’yi Hz.Ömer’e şikayet ederek:

-Safiye’den Yahudilik kokusu geliyor. Şimdi bile “Cumartesi” gününe hürmet
gösteriyor. Yahudilerle münasebetini kesmiyor.

Hz.Ömer de meseleyi Hz.Safiye’ye sorar. Hz.Safiye buyurur:

– Hak Teala bana Cumartesi yerine Cumayı inayet kıldıktan sonra Cumartesi’ne
hürmet göstermeme ne lüzum vardır. Buy bir tarafa dursun. Yahudilerle
münasebetim olduğuna gelince, onlar benim akrabalarımdırlar, ben sılayı rahmi
nasıl keserim, dedi. Hz.Safiye bu olaydan sonra cariyesini azad eder.

Bir yolculuk esnasında, Hz.Safiye’nin devesi hastalanır, yürüyemez olur. Canı
sıkılır, gayri ihtiyari ağlamağa başlar. Zatı Saadetleri durumu haber alır,
gelir mübarek elleriyle gözyaşlarını siler. Hz.Safiye r.a. bu muhabetten daha
fazla ağlamağ başlar. Resulullah, kafilenin hep inmesini emir buyururlar. akşam
olunca Hz.ZEynep bint-i Cuhuş’a:

– Zeynep sen safiye’ye bir deve ver.

Hz.Zeynep:

– Nasıl? Ben kendi devemi bu Yahudi kızına mı vereceğim?

Hz.Zeyneb’in bu sözünden Zatı Saadetlerinin canı sıkılır. bunun içinde iki üç ay
onunla konuşmazlar. Sonunda Hz.Ayşe’nin araya girmesiyle affederler.

Hz.Safiyer İslam halkasına girdikten sonra kendisine “Yahudi” denmesine çok
üzülürdü. Bir gün Resulullah evine teşrif eder, onu ağlarken bulur. Sebebini
sorduklarında, Hz.Ayşe ve Hz.Zeyneb’in şöyle dediğini öğrenir:

-Bütün Ezvacı- Mutahherat arasında biz hepsinden daha imtiyazlıyız daha üstünüz.
Biz Zatı Saadetlerinin yalnız karısı değil aynı zamanda amca çocuklarıyız.

Zatı Saadetleri buyurdular:

-Niçin sen demedin ki, benim dedem Harun a.s., amcam Musa a.s., kocam da
Muhammed (s.a.v.) dır. böyle olunca siz benden nasıl da üstün olabilirsiniz.

Vefatı

Hz.Safiyye r.a. Hicri 50 yılında vefat etmiştir. Ölüm döşeğinde iken, sahip
olduğu malların üçte birini, Yahudi dininde ısrar edip kalmış olan bir yeğenine
vasiyet etmiş, geri kalanını sadaka vermişti. Bazı müslümanlar buna karşı çıktı.
Hz.Ayşe r.a. araya girerek vasiyetin yerine getirilmesinin İslam hukukuna uygun
olacağını ifade etti. Vasiyet ettiği gibi yaptılar.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ