Renk seçin:


Hazret-i Hafsa (r.a) Hayatı

Hazret-i Hafsa (r.a) Hayatı
Reklam

Müminlerin annesi…

Hz.Peygamberimiz’in risaletinden beş sene önce doğdu.

Hz.Ömer r.a. kızı. Annesi büyük sahabi Osman b. Mazun kızkardeşi Zeynep.

İslamı ne zaman kabul ettiği bilinmemektedir.

Hz.Ömer’in İslam’ı kabülünden sonra bütün aile ve yakınlarının müslüman olduğu
bilgisinden yola çıkılarak onun da babasıyla birlikte müslüman olduğu
söylenebilinir

İlk evliliği

Müminlerin annesi Hz.Hafsa daha önce Huneys b.Huzafe es Sehmi ile evlenmişti.
Huzfe Habeşistan’a hicret eden müslümanlardandır. Hz.Hafsa’nın da bu hicrete
katıldığı yolunda rivayetler bulunmaktadır. Habeşistan’dan dönen Huzafe daha
sonra eşi Hz.Hafsa ile birlikte Medine’ye hicret etti. Hz.Huneys b.Huzafe Uhud
savaşına katılmış ve ciddi biçimde yaralanmıştı. Bu yara sonucu Medine’de şehit
oldu.

Zatı Saadetleriyle Evliliği

Hz.Hafsa beyinin yarasını bizzat kendisi tedavi etmeye çalışmıştır. Beyinin
vefatına çok üzülür ve yas tutar. Nihayet Hz.Ömer dul kalan kızını Hz.Ebubekir’e
nikahlamak ister cevapsız kalır, bu kez o günlerde eşi Resulullah’ın kızı
Rukiye’nin vefatı ile yalnız kalan Hz.Osman r.a. nikahlamak istersede,
Resulullah’ın kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmeyi uman Hz.Osman bire süre düşündükten
sonra:

– Şu günlerde evlenme doğru değil, diyerek özür diler.

Gerçek bir mümüne yakışacak şekilde kızını salih bir mümine nikahlamak için çaba
harcayan Hz.Ömer, neticeye ulaşamayınca büyük bir üzüntüyle Hz.Peygamber’e
gider. Söz sırasında:

– Ya Resulullah, Osman’a şaşıyorum. Hafsayı nikahlamayı teklif ettim yanaşmadı,
diye dert yanınca.

Hz.Peygamberimiz:

– Sana Osman’dan daha hayırlı bir damat, Osman’a da senden daha hayırlı bir
kaynata tavsiye edeyim mi?

Hz.Ömer:

– Evet ya Resulullah.

Hz.Peygamberimiz buyururlar:

– Sen kızın Hafsa’yı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm’ü Osman’a
nikahlarım.

Bu teklif karşısında bütün dünyalar Hz.Ömer r.a. olmuştu. Allah Resulu ile
akrabalık kurmak hususunda büyük bir istek duymasına rağmen teklif etmek
cesaretini gösteremiyordu. Çünkü Hz.Hafsa, Hz.Ayşe’nin deyimiyle, “Tam babasının
kızı” yani biraz sert idi. Resulullah bu teklifi ile Hz.Ömer’in duyduğu şiddetli
arzuyu gerçekleştirerek hem aralarındaki yakınlığı pekiştirmek, hem de onun
İslam’a yaptığı hizmetleri ödüllendirmek istemişti.

Resulullah ile Hz.Hafsa’nın düğünü hicri üçüncü yılını ortalarında yapıldı.
Dörtyüz dirhem mehir verildi.

Zatı Saadetleri bir ara Hafsa’yı boşamak istemiş ancak Cebrail’in ” O çok oruç
tutan çok namaz kılandır. Senin cennette de zevcendir” emriyle talaktan geri
dönmüştür.

Tahrim Hadisesi

Hz.Peygamber’in eşleri içersinde birbiriyle en iyi anlaşanları Hz.Hafsa ile
Hz.Ayşe idi. Hatta ikisinin sebeb oldukları bir takım olaylar üzerine Tahrim
Sûresi gelmişti.

Zatı Risaletpenahileri helvayı ve balı çok severlerdi. İkindi nemazından sonra
hanımlarının yanına gelirlerdi. Bir ara Hz.Hafsa’nın yanlarına gelmişlerdi. Her
zamankinden fazla evde kalınca, kadınlık tabiatının bir eseri olarak,
Hz.Ayşe’nin içine bir kurt düşer, işi kurcalmağa kalkar. Anlaşılıki, bir kadın
Hz.Hafsa r.a. bir mikdar bal hgediye göndermiştir. Zatı Saadetleride oturup balı
yemişlerdir. Hz.Ayşe meseleyi Hz.Sude’ye anlatır ve kendisinede şunu öğretir:

– Zatı Saadetleri senin yanına geleceklerdir, geldiği zaman, söyle” Ye
resulullah siz Magafir mi *yediniz?

Hz.Sude r.a. bu soruyu Resulullah’a sorunca, buyurdular:

– Hafsa’nın evinde bir az bal yedim.

– Yediğiniz bal muhtemlen yabani arı balı idi.

Resulullah, bir ara yine Hz.Hafsa’nın evine geldiklerinde kendine bal ikram
edilmek istendiğinde:

-Canım bal yemek istemiyor, bundan böyle de bal yemeyeceğim, buyurdular.

Zatı Saadetleri bal yememeğe karar verince, Vahy gelip aşağıdaki Ayeti Kerime
nazil olur:

“Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi
niçin kendine haram ediyorsun?.” (Tahrim Sûresi/1)

Bu hadiseden sonra, Zatı Saadetleri Hz.Hafsa’ya tenbih edip kendisine açtığı
gizli bir sırrı ** kimseye söylememesini tenbihler. Hakat Hz.Hafsa Hz.Ayşe’den
gizleyemez. Bunun üzerine aşağıdaki ayeti kerime nazil kılındı:

“Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü
başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber’e açıklayınca, Peygamber bir
kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber
verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygamber: Bilen, her şeyden haberdar
olan Allah bana haber verdi, dedi. ” (Tahrim/3)

Bu şekilde, Resulullah üzülünce, Hz.ayşe ve Hz.Hafsa ikisi birlikte bir çare
aramağa başlarlar. bunun üzerine ikisi hakkında aşağıdaki ayet-i kerime nazil
olur:

“Eğer ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz
sapmıştı. Ve eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka verirseniz bilesiniz ki
onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların
ardından melekler de (ona) yardımcıdır” (Tahrim/4)

Ahlak ve Adetleri

Hz.Hafsa r.a. dini hususlara kuvvetli bağlı idi, çok geceleri ibadetle geçirir,
gündüzleri oruç tutardı. Ömrünün sonuna kadar orucunu bırakmadı. Biraz hiddetli,
çabuk kızardı. Bazen, Zatı saadetleriyle çekişmeğe bile cesaret ederlerdi.
Sahih-i Buhari’de Hz.Ömer’den Hz.Hafsa hakkında bir rivayet nakl edilmiştir:

Cahiliye devrinde kadına pek önem verilmezdi. Bir ara benim bir işim oldu, karım
bu konuda konuşmak isteyince bağırarak:

– Sana ne oluyor, bu işe sen nasıl karışırsın?

Karım:

– Sen bana söz söyletmek istemiyorsun, halbuki senin kızın Resulullah’a karşı
söz söyleyip cevap bile veriyor.

Bende bu sözü duyduktan sonraHafsa’ya gittim ve sorup, mesele nedir diye anlamak
istedim.

– Annen böyle söylediğine göre, demek sen Resulullah’a karşı geliyormuşsun?
Sakın bundan böyle bunun gibi hareket yapayım demeyesin. Yoksa azabı İlahi’den
kurtulamazsın, diye kendisini korkuttum.

Vefatı

Hz.Hafsa hicri 45 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ