Site Rengi

islami Sevda | Dini Paylaşım Platformu

Cehennem İle İlgili Hadisler

Cehennem İle İlgili Hadisler

Cehennem ateşine, ‘küçültücü bir sürüklenme ile ‘ sürüklenecekleri gün; (Tur
Suresi, 13)

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve
ayaklarından yakalanırlar. (Rahman Suresi, 41)

Boyunlarında demir-halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde
sürüklenecekler; (Mümin Suresi, 71)

Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse, orada istediğimiz kimseye
dilediğimizi çabuklaştırırız, sonra ona cehennemi (yurt) kılarız; ona, kınanmış
ve kovulmuş olarak gider. (İsra Suresi, 18)

İNKARCILAR CEHENNEMİN YAKITIDIRLAR

Şüphesiz inkâr edenler, onların malları da, çocukları da kendilerine Allah’tan
(gelecek azaba karşı) hiç bir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar.
(Al-i İmran Suresi, 10)

Gerçekten siz de, Allah’ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunusunuz, siz
ona varacaksınız. (Enbiya Suresi, 98)

Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacaksınız- bu durumda kafirler için
hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara Suresi,
24)

Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı
insanlar ve taşlardır; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah
kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine
etirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Rabbinin rahmet ettikleri dışında. Onları bunun için yarattı. Böylece Rabbinin
(şu) sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir: “Andolsun, cehennemi cinlerden ve
insanlardan, (kafirlerin) tümüyle dolduracağım.” (Hud Suresi, 119)

Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden
çıkan şu söz gerçekleşecektir: “Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan
(İnkâr edenlerle) tamamıyla dolduracağım.” (Secde Suresi, 13)

KAFİRLER İÇİN SON VARIŞ YERİDİR
Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir. (NebeSuresi , 22)

Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o inkâr edenlerin
yüzlerindeki ‘red ve inkarı’ tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı

ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıverecekler. De ki: “Size, bundan daha kötü
olanını haber vereyim mi? Ateş… Allah, onu inkâr edenlere va’detmiş
bulunmaktadır; ne kötü bir duraktır.” (Hac Suresi, 72)

İnkâr edenler, Beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar?
Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. (Kehf

Suresi, 102)

KALINACAK EN KÖTÜ YERDİR

Allah’ın rızasına uyan kişi, Allah’tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri
cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. (Al-i İmran Suresi, 162)

Kim kendisine ‘dosdoğru yol’ apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet
ederse ve mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde
bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!.. (Nisa Suresi, 115)

Kendisi hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koştuklarından
dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri
ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. (Al-i İmran Suresi, 151)

(Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslanırlar. Ne kötü bir karar (yeridir) o!.. (İbrahim
Suresi, 29)

Şüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan
cennetlere sokar. İnkar edenler ise, ****lanırlar ve hayvanların yemesi gibi
yerler; ateş, onlar için bir konaklama yeridir. (Muhammed Suresi, 12)

CEHENNEM KAFİRLERİN BULUŞMA YERİDİR
“Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.” (Hicr Suresi, 43)

DAR VE SIKINTILIDIR
Elleri boyunlarına bağlı olarak, sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok
oluşu isteyip-çağırırlar. (Furkan Suresi, 13)

PUSLU VE KARANLIKTIR

Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne serindir, ne
ferahlatıcı (kerim). (Vakıa Suresi, 43-44)

DUVARLARLA ÇEVRİLİDİR

O gün, münafık erkekler ile münafık kadınlar, iman edenlere derler ki: “(Ne
olur) Bize bir bakın, sizin nurunuzdan birazcık alıp-yararlanalım.” Onlara:

“Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp-bulmaya çalışın” denilir. Derken
aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet, dış

yanında o yönden azab vardır. (Hadid Suresi, 13)

UĞULTUSU VARDIR

(Ateş,) Onları uzak bir yerden gördüğünde, onlar bunun gazablı öfkesini ve
uğultusunu işitirler. (Furkan Suresi, 12)

HOMURTUSU VARDIR

İçine atıldıkları zaman, kaynayıp-feveran ederken onun korkunç homurtusunu
işitirler. (Mülk Suresi, 7)

KONUŞUR VE İNSANLARI ÇAĞIRIR
O gün cehenneme diyeceğiz: “Doldun mu?” O da: “Daha fazlası var mı?”
diyecek. (Kaf Suresi, 30)

Beşere delicesine susamıştır. (Müddessir Suresi, 29)

CEHENNEMDEKİLERİN İNLEMELERİ DUYULACAK

Orda kendileri için, ‘kemikleri çatırdatan inlemeler’ vardır. Onlar orda
işitmezler de. (Enbiya Suresi, 100)

SONSUZ BİR AZAP OLACAKTIR

Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. (Nebe Suresi, 23)

AZAP SÜREKLİ OLACAK VE HAFİFLETİLMEYECEKTİR

İçinde temelli kalıcıdırlar. Onların azabı hafifletilmez ve onlar
gözetilmezler. (Al-i İmran Suresi, 88)

(Orda) Ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkacak değiller. Onlar için
sürekli bir azab vardır. (Maide Suresi, 37)

İnkar edenlere gelince, onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar için ne,
karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından

(bir şey) hafifletilir. İşte biz, her nankör olanı böyle cezalandırırız.

(Fatır Suresi, 36)

Ateş; sabah akşam, ona sunulurlar. Kıyamet-saatinin kopacağı gün: “Firavun
çevresini, azabın en şiddetli olanına sokun” (denecek). Ateşin içinde,
iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf olanlar, büyüklenen

(müstekbir)lere derler ki: “Gerçekten biz, size uymuş (teb’anız) olan
kimselerdik. Şimdi siz, ateşten bir parçasını olsun, bizden uzaklaştırabilir
misiniz? (Mümin Suresi, 46-47)

Sonra o zulmetmekte olanlara: “Sürekli azabı tadın” denilecek.
Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?” (Yunus
Suresi, 52)

Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli
kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların
en kötüleridir. (Beyyine Suresi, 6)

KURTULUŞ OLMAYACAKTIR

(Orda) Ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkacak değiller. Onlar için
sürekli bir azab vardır. (Maide Suresi, 37)

Ne zaman ordan, sarsıcı-üzüntüden çıkmak isterlerse, oraya geri çevrilirler
ve (onlara) “Yakıcı azabı tadın”(denir). (Hac Suresi, 22)

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme).
“Kapıları kilitlenmiş” bir ateş onların üzerinedir. (Beled Suresi, 19-20)

HER YANDAN ÖLÜM GELECEKTİR

Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak, ona her yandan
ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azab olacak.
(İbrahim Suresi, 17)

ATEŞ AZABI OLACAK

Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp
döküldükçe, azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz.
Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa

Suresi, 56)

“Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?” diye sorarlar. (Zariyat Suresi
Suresi,12)

O gün onlar, ateşin üstünde tutulup-eritileceklerZariyat Suresi, 13)

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ