Renk seçin:


Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir
Yerdir


1)
“Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat
olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.”


Tevbe 72, Furkan 15


2)
“Genişliği göklerle yer kadardır.”


Âl-i İmran 133, Hadid 21


3)
“Orası güvenilir bir makamdır.”


Duhan 51


4)
“Altından ırmaklar akar.”


Bakara 25, Âl-i İmran 15,
136, Nisa 57


5)
“Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil
renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.”


Hac 23, Fatır 33, Duhan 53


6)
“Cennette altın ve gümüş bilezikler
takılacaktır.”


Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21


7)
“Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve
çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.”


Ra’d 23, Yasin 56


8)
“Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki
yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca
kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş
yumurta gibi bembeyaz, çadırlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde
olcaktır.”


Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe
33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57


9)
“Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.”


Ra’d 35


10)
“Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve
sarhoş etmeyen içkileri vardır.”


Saffat 46, 47


11)
“Çeşitli meyveler vardır.”


Yasin 57, Zuhruf 73


12)
“Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri
vardır.”


Vakıa 21


13)
“Cennette acıkmak ve susamak yoktur.”


Ta-Ha 118, 119


14)
“Orada ehlinin canlarının istediği ve
gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.”


Zuhruf 71


15)
“Bahçeler ve üzüm bağları vardır.”


Nebe 32


16)
“Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de
kolayca koparılacak şekildedir.”


İnsan 14


17)
“Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece
selam işitilir.”


Vakıa 25, 26, Meryem 62


18)
“Orada yorulmak yoktur.”


Hicr 48, Fatır 35


19)
“Orada ölmek de, azap da yoktur.”


Saffat 58, 59, Duhan 56


20)
“Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek
vardır.”


Fussilet 30


21)
“Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu
soğuk.”


İnsan 13


22)
“Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan
ırmaklar vardır.”


Muhammed 15


23)
“Çağlayarak akan sular vardır.”


Vakıa 31


24)
“Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle
süslenmiş tahtlar vardır.”


Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13


25)
“Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi
gençler vardır.”


Tur 24, Vakıa 17


26)
“Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.”


A’raf 43


27)
“Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle
sunulur.”


Zuhruf 71


28)
“Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş
halılar vardır.”


Ğaşiye 15, 16


29)
“Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük
bir mülk vardır.”


İnsan 20

Ayetlerle Cennetden Manzaralar


1)
“Muttakilere vaadolunan cennetin durumu
şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar,
içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır…”


Muhammed 15


2)
“…Zemininden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız…”


Nisa 57, Yunus 10


3)
“…Yemişleri ve gölgesi süreklidir…”


Ra’d 35


4)
“Onlara altın tepsiler ve kadehler
dolaştırılır…”


Zuhruf 71


5)
“Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne
sersemletme vardır ve de onunla sarhoş olurlar.”


Saffat 46, 47


6)
“Orada sizin için bol bol meyveler vardır,
ondan yersiniz, denilir.”


Zuhruf 73


7)
“Orada canlarının istediği meyve ve etten bol
bol verdik.”


Tur 22


8)
“Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş
etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.”


Vakıa 20, 21


9)
“…Orada canlarının istediği, gözlerinin
hoşlandığı herşey vardır…”


Zuhruf 71


10)
“…Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine
kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler…”


Kehf 31


11)
“…İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri
elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.”


Hac 23, Fatır 33, Duhan 53


12)
“…Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de
dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri
istifadelerine sunulur.”


İnsan 13, 14


13)
“…Onlar için orada tertemiz eşler vardır…”


Nisa 57


14)
“Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde
yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.”


Vakıa 35, 37


15)
“Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar
vardır.”


Nebe 33


16)
“Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş
huriler vardır.”


Rahman 72


17)
“Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler
yaptıklarına karşılık olarak verilir.”


Vakıa 22, 24


18)
“Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara
tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi
bembeyazdırlar.”


Saffat 48, 49


19)
“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş
testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.”


Vakıa 17, 18


20)
“O insanların etrafında öyle ölümsüz genç
nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler
sanırsın.”


İnsan 19, Tur 24


21)
“Onlar orada ne boş bir lakırtı, ne de yalan
işitirler.”


Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem
19


22)
“…Artık orada bize ne bir yorgunluk
dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.”


Fatır 35, Hicr 48


23)
“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm
tatmazlar…”


Duhan 56, Saffat 58, 59


24)
“…Ve onlar oradan ebedi olarak
çıkarılmayacaklardır.”


Hicr 48, Tevbe 72


25)
“…Ve onlar pınar başlarındadırlar.”


Zariyat 15


26)
“Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük
bir mülk görürsün.”


İnsan 20


27)
“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara,
içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde
güzel meskenler vaadetti. ALLAH’IN RIZASI İSE HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR…”


Tevbe 72

Ayetlerle Cennet Kimler İçin
Hazırlanmıştır?


1)
“İman edip salih amel işleyenler.”


Nisa 57, Yunus 9


2)
“Allah’a ve Rasulüne itaat edenler.”


Nisa 13


3)
“Muttakiler takva sahipleri.”


Âl-i İmran 133, Rad 35


4)
“Görmediği halde Rahman’dan korkanlar.”


Kaf 33


5)
“Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelenler.”


Kaf 33


6)
“Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar.”


Mü’minun 2, 9


7)
“Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler.”


Mü’minun 3


8)
“Zekâtı verenler.”


Mü’minun 4


9)
“İffetini koruyanlar.”


Mü’minun 5


10)
“Emanet ve ahidlerine riayet edenler.”


Mü’minun 8


11)
“Günahlarından sonra tevbe edip salih ameller
işleyenler.”


Meryem 60


12)
“Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad
edenler.”


Saff 11


13)
“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru
olanlar.”


Fussilet 30


14)
“Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri
akrabalık bağlarını gözetenler.”


Ra’d 21


15)
“Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.”


Ra’d 21


16)
“Rablerinin vechini istemeleri sebebiyle
sabredenler.”


Ra’d 22


17)
“Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık
infak edenler.”


Ra’d 22


18)
“Kötülüğü iyilikle savuşturanlar.”


Ra’d 22


19)
“İhlâs sahibi muhlis kimseler.”


Saffat 40, 43


20)
“Hesap gününe inanıp tasdik edenler.”


Mearic 26


21)
“Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.”


Mearic 33


22)
“Verdikleri sözü yerine getirenler.”


İnsan 7


23)
“Kendi canları istemesine rağmen yoksula,
yetime ve esire yedirenler.”


İnsan 8

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ