Renk seçin:


Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir

Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl
Bir Yerdir

1)

“O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.”


Bakara 24, Tahrim 66


2)
“Orası ne kötü bir
döşektir.”


Âl-i İmran 12


3)
“Küfre karşılık olarak
azabedilen yerdir.”


Âl-i İmran 106


4)
“Kâfirlerin
derilerinin pişirildiği yerdir.”


Nisa 56


5)
“Azabı çetin ve
sürekli olan yerdir.”


Ta-Ha 127


6)
“Çok kötü konaktır.”


Ra’d 18


7)
“Katmerli azaptır o
ateş.”


A’raf 38


8)
“Altın ve gümüşü
biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.”


Tevbe 34, 35


9)
“İrinli su içirilen
fakat yutulamayan yerdir.”


İbrahim 16, 17


10)
“Her taraftan ölüm
geldiği halde ölünemeyen yerdir.”


İbrahim 17, Fatır 36


11)
“Yedi kapısı olan ve
her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.”


Hicr 44


12)
“İnim inim inlenen ve
bir şey işitilmeyen yerdir.”


Enbiya 100


13)
“Ateşten elbiselerin
olduğu yerdir.”


Hac 19


14)
“Kaynar su ile
karınların ve derilerin eritildiği yerdir.”


Hac 20


15)
“Demir
kamçılarıtopuzları olan yerdir.”


Hac 22


16)
“Uğultusu ve
kaynaması uzaktan duyulan yerdir.”


Furkan 12


17)
“Ehlinin yok olmayı
istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.”


Furkan 14


18)
“Ehlinin oradan
çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.”


Secde 20


19)
“Azabı ve cezası
azaltılmayan yerdir.”


Fatır 36


20)
“İnsanların dünyaya
tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.”


Fatır 37, Mü’min 50


21)
“Orada döşekler de,
üstlerdeki örtüler de ateştendir.”


A’raf 41


22)
“Hiçbir velinin dost
ve yardımcının olmadığı yerdir.”


Şura 44


23)
“Zalimler için bir
fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.”


Saffat 62, 64


24)
“Tomurcukları
meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı
zakkum ağacının yendiği yerdir.”


Saffat 65, 66, Duhan 43,
46, Vakıa 52, 53


25)
“Sonra zakkumun
üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.”


Saffat 67, Vakıa 54, 55


26)
“Orada içecek olarak
kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.”


Sad 57, Nebe 25


27)
“Rahat yüzü
görülmeyen yerdir.”


Sad 59


28)
“Ehlinin üstlerinde
de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.”


Zümer 16


29)
“Ehlinin
boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.”


Mü’min 71


30)
“Ehlinin gömlekleri
katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.”


İbrahim 50


31)
“Azap olarak ehlinin
başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.”


Duhan 48


32)
“Dolmayan, çok geniş
bir yerdir.”


Kaf 30


33)
“Bekçileri iri
gövdeli, sert tabiatlı ve Allah’ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan
meleklerdir.”


Tahrim 6


34)
“Bekçileri yalnız
melekler olup adetleri ondokuzdur.”


Müddessir 30, 31


35)
“Öfkesinden
çatlayacak gibi olan yerdir.”


Mülk 8


36)
“O, insanlık için
büyük uyarıcı musibetlerden biridir.”


Müddessir 35, 36


37)
“Serinlik ve içilecek
bir şeyin tadılamayacağı yerdir.”


Nebe’ 24


38)
“Ne semirten ne de
açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.”


Ğaşiye 6, 7


39)
“Kıyamet günü ortaya
getirilecek olandır.”


Fecr 23


40)
“Hutame, Allah’ın
tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.”


Hümeze 7


41)
“Ehli, uzatılmış
sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.”

Hümeze 8, 9

Ayetlerle Cehennemden Manzaralar


1)
“…Elleri boyunlarına
bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları vakit…”


Furkan 13


2)
“Yüzleri ateşte
evrilip çevrildiği gün ‘Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Rasule itaat
etseydik.’ derler.”


Ahzab 66


3)
“…İnkar edenler için
ateşten bir elbise biçilmiştir…”


Hac 19, Mü’min 72, Duhan 48


4)
“…Bağırsakları parça
parça eden kaynar su ve irin içecekler…”


Muhammed 15, İbrahim 16,
17, Sad 57, Vakıa 54, 55, 93, Nebe 25, Ğaşiye 5


5)
“Hiç şüphesiz
nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan
geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.”


Müzzemmil 12, 13


6)
“Orada bir serinlik ya
da bir içecek tatmazlar.”


Nebe 24


7)
“Onların üstlerinde ve
altlarında ateşten tabakalar vardır…”


Zümer 16


8)
“Şüphesiz zakkum ağacı
günahkârların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi
kaynar.”


Duhan 43, 46, Vakıa 52, 56


9)
“Karınlarının
içindekiler ve derileri eritilir.”


Hac 20


10)
“Bir de onlar için
demir kamçılar vardır.”


Hac 21


11)
“Oradan her çıkmak
istediklerinde oraya geri çevrilirler…”


Hac 22


12)
“Kuru dikenden başka
yiyecekleri yoktur.”


Ğaşiye 6


13)
“Ateş yüzlerini
yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.”


Mü’minun 104


14)
“Elleri boyunlarına
bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokoluvermeyi
isterler.”


Furkan 13


15)
“…Orada yaşamak ve
ölmek yoktur…”


Ta-Ha 74, İbrahim 17,
Furkan 13, 14, Fatır 36, A’la 13


16)
“…Onlar orada
işitmezler.”


Enbiya 100


17)
“O gün cehenneme
‘Doldun mu?’ deriz. O da’ Daha var mı?’ der.”

Kaf 30

Ayetlerle Cehennem Kim İçin
Hazırlanmıştır?


1)
“Allah’a ortak
koşanlar.”


Gafir 73, 76


2)
“Allah’a ve Rasulüne
asi olanlar.”


Nisa 14


3)
“Ahireti inkâr
edenler.”


A’raf 44, 45


4)
“Ayetleri yalanlayan
ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.”


A’raf 36


5)
“Allah’a ibadetten yüz
çevirenler.”


Gafir 60


6)
“Kitabı ve Rasullere
gönderileni yalanlayanlar.”


Gafir 70


7)
“Allah yolundan
alıkoyanlar.”


A’raf 45


8)
“Kâfirler.”


Âl-i İmran 12


9)
“Kıyameti inkâr
edenler.”


Furkan 11


10)
“Cehennemi yalanlayan
fasıklar.”


Secde 20


11)
“Din hesap gününü
inkâr edenler.”


Müddessir 46


12)
“Büyüklük
taslayanlar.”


Zümer 60


13)
“Müsrifler ölçüyü
taşıranlar.”


Gafir 43


14)
“Büyük günah
işlemekte direnenler.”


Vakıa 46


15)
“Mal toplayıp sayan
ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.”


Hümeze 2, 3


16
“Altın ve gümüşü
biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.”


Tevbe 34


17)
“Yeryüzünde haksız
yere şımaranlar ve böbürlenenler.”


Gafir 75


18)
“Allah yolunu eğip
bükmek isteyenler.”


A’raf 45


19)
“Zalimler.”


A’raf 41


20)
“Azgınlar.”


Sad 55


21)
“Dalalet üzere olan
atalarını takip edenler.”


Saffat 69, 70


22)
“Arkadan çekiştirip
yüze karşı eğlenenler.”


Hümeze 1


23)
“Yoksulu
doyurmayanlar.”


Müddessir 44


24)
“Batıl ve boş işlerle
uğraşanlar.”


Müddessir 45


25)
“Namaz kılmayanlar.”

Müddessir 43

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ